Revalidatie therapie

Wie door ziekte of een ongeval lichamelijk beperkt raakt, krijgt te maken met medisch specialistische revalidatie. Revalidatie is belangrijk om weer mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarom is het goed er zo snel mogelijk mee te beginnen.

Werkwijze

Mijn werkwijze bestaat uit drie onderdelen.

  • Intake en lichamelijk onderzoek
    Allereerst plannen we een intakegesprek en lichamelijk onderzoek. Indien nodig neem ik contact op met de behandelend arts. Dit gaat uiteraard in overleg. De intake is nodig om jou hulpvraag beter in beeld te brengen en hoe het klinische verloop is geweest.
  • Korte en langere termijn behandelplan
    Vervolgens gaan we dan samen het meest effectieve korte en langere termijn behandelplan bespreken. Hierbij is in eerste instantie het weefselherstel leidend. Daarbij horen uiteraard een stappenplan en tussentijdse evaluaties. Daarnaast help ik je om het vertrouwen in jouw eigen vermogen te herstellen.
  • Revalidatieproces
    Ten slotte begint het revalidatieproces. En dit is vanaf de eerste dag na de operatie cruciaal. Vanuit mijn ervaring met verschillende specialistische operaties, heb ik geleerd dat als je dit niet goed oppakt er een vertraagd herstel optreed. In ergste geval kunnen er zelfs nieuwe klachten ontstaan. Door gebruik van verschillende revalidatieprotocollen, kan jouw hersteltijd en integratieproces sneller en effectiever verlopen. Dit geldt zowel voor je werksituatie en sportactiviteiten.

© 2020 thirzablokfysio.com | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring